làm về bất động sản là kinh rồi. mà bác làm một mình ah:iu-iu-2: