Dùng cái này rắc rối quá... nhưng cũng cần kết hợp nhiều phương pháp từ các phần mềm phân tích khác như LTP, Samurai... để định hướng chính xác hơn...