Vậy là công cụ này có thể thống kê được tất cả các truy cập từ các nguồn giới thiệu của mình phải không?