Lại đăng lại hả a? http://quangbaweb.edu.vn/showthread.php?8367-Thong-ke-chien-dich-Online-Marketing-voi-Google-Analytics-URL-Builder