Bác nào có tài liệu thêm về Google Anylytics ko ạ, share em với.
Ai cần thì download http://bit.ly/2apd4gQ