hi, thank bác nhá. mình đang cần cái nỳ để maketing online đây. như thế này thì có thể tính theo CPC đc rùi. như thế nhiều khi cũng có lợi!