Vẫn chưa hiểu lắm. Mình chưa đặt banner bgio. Không biết nó thống kê ntn?