Một thông tin tuyệt vời cho fan của Arsenal, cảm ơn bác đã chia sẻ