:luyen-cong:Chuyên cơ khủng,tuy thời gian nay phong độ của pháo thủ là không tốt