Mình mới vào thử trang bạn, thấy vào dc, chắc DNS nó chập chờn chút thui bạn à !!