em thấy là nên đặt link về trang chủ của mình sẽ tốt hơn bác nhé