Theo mình nghĩ thì nên đặt link ảnh ở trang. Ví dụ bạn viết bài nhiều ảnh mà sợ nặng có thể tải qua photobucket và bỏ dấu link ảnh. Nếu đặt dấu link ảnh thì vô hình seo cho trang photobucket rồi.