Theo các bạn thì mình nên để link ảnh về trang của mình hay dùng photobucket (ví dụ thế) nhỉ ??