Gặp những trường hợp này là do nhà mạng chặn DNS. Vừa rồi mình có bị đối với tên miền ở Godaddy sau đó mình chuyển sang chơi DNS trung gian thì ngon.