hay quá à, bác làm dựa vào vẻ tinh bằng blog mà lên ác quá nhỉ