site mới có pr4 rồi. đi mua lại domain hay phát triển từ đầu thế