Mùa xuân thường gắn liền với một khởi đầu mới, trong lành, sạch sẽ và một cảm giác mới mẻ về cuộc sống. Đối với nhiều người, điều này loại bỏ cái cũ và với cái mới có hình thức làm sạch mùa xuân....