post từ 23-7 mà ko thấy BQT có ý kiến gì nhỉ? ...bay lên cho admin nhìn rõ nào :chem-gio: