Các bác cho em hỏi, chém gió có phải là:
"lúc nào có gió, thì vác dao ra chém ạ" :D