hớ cái gì vậy ta mình đọc đi đọc lại ko hiểu rỏ nó ra sao nữa :hoa-mat: