từ khóa ngắn có thể seo ở danh mục cũng được, đâu nhất thiết phải ở trang chủ