Mặc dù thẻ tag hiện nay k còn đánh giá cao, nhưng vẫn có những ưu điểm riêng nhé. Mìn ngĩ k nên bỏ thẻ tag