Tưởng cách gì hóa ra lại auto , haiz , đúng là đời không có cái jie dễ ăn