Thêm một thói quen tốt nữa đó là cần phải check webmaster tool mỗi ngày để xem có thông báo spam nào Google gửi về không :cai-gi: