Mình cũng đã thử và cái này gần như ko đạt hiệu quả cao cho web của mình