Đăng kí 50GB dung lượng lưu trữ đám mây miễn phí từ AT&T. Anh chị em ai có nhu cầu đăng kí nhanh nhé


Truy cập vào đây: https://locker.att.net/app/#welcome
Sau khi đăng ký và Verify sẽ được 5GB...