nghe cứ như đang quảng cáo, quảng bá cái gì đó, không tin tưởng lắm