Thui cái nào tốt thì ham tí chứ không tốt thì đừng phí thời gian