Tumblur này mình có thể viết blog tạo link chất lượng lắm, mình đã thử qua rồi.