Thank thớt đã chia sẽ. Hiện tại đang cần những diễn đàn chất lượng có link trỏ về nhanh chứ hiện nay có diễn đàn đi đến 1 tháng mà link không về