mình theo Đức 45092 điểm nha admin, quyết tâm vào trận này :)