Dĩ nhiên, nếu bạn không có một kế hoạch SEO cụ thể thì bạn sẽ thất bại. Điều quan trọng đầu tiên bạn cần xác định mục tiêu SEO thành công là gì? và làm thế nào đề đo lường được mục tiêu đó thành công...