cái này hay đấy trâng của mình đang yếu về khoản này lên từ kháo cứ lên xuốn thất thường