Em thua thật rồi còn, cho em xuống xác với đội Ý hết nhá :bo-chay: