nghe cũng mới lạ đó,nhưng có vẻ khó ăn lắm đó.:bye-bye: