Có bác nào là Tifosi ko? Em thấy Đức mạnh nhưng không bản lĩnh bằng Ý