những addon này phần lớn trên chrome cũng có, nên ko muốn dùng ff cũng có thể dùng chrome thay thế.