Hay lắm !!! không biết có hiệu quả không chứ phải cảm ơn bác trước cái