đơn giản đây là công cụ dùng để chối bỏ liên kết của google