Mình hỏi thật bạn 1 câu nhé:

1. Bạn câu view à
2. Bạn có biết gì về wp không?