Em đặt Pháp tất cả số điểm hiện có. Set giùm em nhé. Hôm qua đi công chuyện ko đánh đc trận TBN làm mất cơ hội đuổi TOP. Hôm qua em bồ kết anh Tây Bán Nhà quá đi. Hic