có ai làm được chưa nhỉ? mình thấy có 5 sao lại đẹp đẹp mà đang tìm hiểu chưa biết cách làm @@.