Nhà nhà làm Google map nhưng các bác đã đánh giá được hiệu quả của google map chưa, bản thân tôi thấy google map chưa hiệu quả lắm so với đồn đại