Tool ngoại có dùng được ở Việt Nam không? Mình cũng dùng thử nhiều cái nhưng chạy không ổn. Bạn nào có tool nào hay hay giới thiệu cái.

Thanks. :good-lam: