cái này mình cũng cài vào trang web rồi mà cũng chỉ kiểm tra được 1 số ít chỉ số thôi , đọc bài viết của bạn hiểu ra đươc nhiều điều . cảm ơn bạn