như tiêu đề, ai giúp dùm mình với, đã thử với htaccess nhưng không có tác dụng