chúc mừng bác nhưng e thấy cuối trang 1 đầu trang 2 dễ bị mừng hụt lắm vì nó hay bị nhảy, lúc lên lúc xuống, nếu lên được top 5 trở lên sẽ yên tâm hơn