Thấy cái thàng bds nó chịu khó chi mà thu phí mắc kinh , mia đăng 1 tin nó lấy hết mất chục nghìn , ức thiệt