Để biết mình đang đứng ở đâu? ở trình độ nào? cũng cần phải chém gió cho nên hy vọng bác tiếp tục chém gió và các anh em SEOer cũng thế :))