Bác nào trao đổi thử chưa? có uy tín không ạ. Mik cũng đang muốn trao đổi